zarathustra-2

Zarathustra o Zoroastro por Nicholas Roerich
Zarathustra
zarathustra-3